Leczenie raka

leczenie raka

Leczenie raka wymaga kompleksowych działań. Głównie dlatego, iż są one specyficznymi rodzajami nowotworów. Dają szybkie przerzuty, oraz wymagają podjęcia zdecydowanych działań, aby zapobiec dalszemu rozwojowi choroby. Kiedy choroba zostanie wykryta, należy przede wszystkim pamiętać, że rak nie jest wyrokiem. Tę chorobę można pokonać.

Leczenie chirurgiczne raka nadal jest uznawane za najbardziej efektywny sposób terapii. Może przybierać formy: radykalne (polegające na całkowitym wycięciu guza), ablacyjne (zmniejszające masę guza, wycięcie innego ogniska choroby), paliatywne (stosowane w zaawansowanym stadium raka, polegające na utrzymywaniu funkcji życiowych organizmu chorego).

Każdorazowo leczenie chirurgiczne musi poprzedzać diagnostyka oceniająca zaawansowanie guza oraz techniczne możliwości jego wycięcia. Operacja chirurgiczna wiąże się z ryzykiem, dlatego tak istotne jest zachowanie sterylności – nie dopuszczenie do tego, aby do krwiobiegu dostały się oderwane komórki nowotworu (które mogłyby doprowadzić do dodatkowych przerzutów). Operacyjne leczenie nie jest jedyną metodą, powinny je uzupełniać również inne działania – jak chemioterapia czy radioterapia.

Chemioterapia polega na stosowaniu leczenia farmakologicznego. Leki są podawane metodą perfuzji narządowej lub stosowane systemowo. Chemioterapia może być stosowana samodzielnie, jako uzupełnienie leczenia chirurgicznego lub też w ramach opieki paliatywnej. Leki przeciwnowotworowe różnią się zarówno składem, jak i mechanizmami oddziaływania cytotoksycznego. Najczęściej ich działanie opiera się na blokowaniu cyklu komórkowego oraz hamowaniu syntezy białek. Chemioterapia daje liczne (i uciążliwe) skutki uboczne, jednakże dla wielu chorych jest koniecznym elementem leczenia. Rodzajem chemioterapii stosowanej we wczesnych stadiach raka jest chemioprewencja nowotworów. Polega ona na podawaniu osobom, u których występuje ryzyko rozwoju raka, substancji syntetycznych i naturalnych, spowalniających rozwój raka.

leczenieRadioterapia to leczenie, którego istotą jest stosowanie promieniowania jonizującego. Do zniszczenia tkanki rakowej potrzeba niższej dawki promieniowania niż do zniszczenia tkanki zdrowej. Radioterapia stanowić może uzupełnienie leczenia chirurgicznego, chemioterapii, albo stanowić formę samodzielną. Źródłem promieniowania mogą być: lampa rentgenowska, pierwiastki i izotopy promieniotwórcze, akcelerator liniowy.Tego typu leczenie można przeprowadzać różnymi metodami: poprzez teleterapię (gdzie źródło promieniowania jest umieszczone na zewnątrz ciała chorego),
brachyterapię – terapię śródtkankową ( gdzie źródło znajduje się w obrębie tkanek rakowych), terapię kontaktową (gdzie strumień promieniotwórczy znajduje się na powierzchni ciała), terapię izotopową (zakładającą dożylne podawanie izotopu promieniotwórczego).

Innymi rodzajami leczenia nowotworów mogą być hormonoterapia oraz immunoterapia. Hormonoterapię stosuje się głównie w przypadkach raka piersi, prostaty, nowotworów gonad i raka trzonu macicy (a więc przy nowotworach hormonozależnych). Immunoterapii z kolei nie używa się jeszcze na skalę masową. Ma ona polegać na wzmacnianiu naturalnej odporności organizmu, i być stosowaną w połączeniu z innymi metodami, np. chemioterapią.

PODZIEL SIĘ: