Białaczka

krwinki

Podobnie jak w wypadku innych chorób nowotworowych nie możemy mówić o jednym rodzaju białaczki. Nowotwory te różnią się bowiem między sobą, zarówno sposobem leczenia jak i rokowaniami. Łączy je jedno: białaczki polegają na niekontrolowanym rozroście komórek krwi w organizmie.

Dane komórki pod wpływem egzo- lub endogennych czynników nie dojrzewają, lecz zatrzymują się na pewnym etapie rozwoju. Dodatkowo rozpoczyna się ich namnażanie. Chore komórki mogą osiadać w narządach całego organizmu, co prowadzi do uszkodzeń tych organów. Szpik kostny jest szczególnie narażony – chore komórki wypierają w nim zdrowe, z czasem dochodzi do deficytów prawidłowych komórek, jak płytki krwi, erytrocyty czy granulocyty. Wyróżniamy kilka rodzajów białaczki : ostrą szpikową, przewlekłą szpikową, ostrą limfatyczną i przewlekłą limfatyczną. Najwięcej przypadków zachorowań dotyczy ostrej białaczki szpikowej (wśród dorosłych) oraz ostrej białaczki limfatycznej (wśród dzieci).

krewCo roku w Polsce wykrywa się białaczkę u około 6000 osób, przy czym częściej chorują dorości (zwłaszcza po 60 roku życia). Niestety przyczyny choroby nie zostały dotąd bliżej sprecyzowane. Przypuszcza się, że może ona mieć związek z wpływem chemikaliów, promieniowania czy infekcji wirusowych, jednak nie ustalono dotąd genezy białaczki. Objawy choroby pojawiają się częściej w wypadku ostrej postaci, są to: częste krwawienia, łatwość powstawania sińców, bladość, zmęczenie, częste infekcje, trudności w gojeniu się ran. Przy zaobserwowaniu tych symptomów konieczne jest poddanie się specjalistycznym badaniom diagnostycznym (objawy mogą bowiem oznaczać również inne schorzenia). Jeśli chodzi o przewlekłą postać choroby – objawy mogą nie występować wcale. Tym ważniejsze stają się regularne badania przesiewowe i krwi. Za każdym razem konieczne jest natychmiastowe podjęcie intensywnego leczenia. W przypadku białaczki ostrej – konieczne jest zmniejszenie ilości komórek białaczkowycgh w organizmie, zazwyczaj przy pomocy chemioterapii. Zazwyczaj kuracja trwa kilka miesięcy, aż do uzyskania całkowitej remisji. Nie oznacza ona jednak końca terapii. Ostre białaczki często mają charakter nawrotowy. Dlatego o wyleczeniu można mówić, jeśli objawy nie powrócą przez 5 lat od zakończenia leczenia. Białaczkę szpikową przewlekłą do niedawna uważano za chorobę śmiertelną. Obecnie – od kilkunastu lat stosuje się lek doustny, wydłużający życie pacjentów z białaczką. Ratunkiem jest oczywiście przeszczep szpiku kostnego.

  Białaczkaprzewlekła limfatyczna to choroba najczęściej nieuleczalna i śmiertelna. Mimo to, przy pomocy odpowiedniej terapii (głównie wielolekowej chemii, przerywanej okresami remisji) można życie pacjenta wydłużyć. Poza chemioterapią u osób chorych na białaczkę stosuje się: intreferon, kortykosterydy, przeciwciała monoklonalne,radioterapię oraz leki, których skuteczność jest dopiero testowana.

PODZIEL SIĘ: