Profilaktyka

Profilaktyka raka

Profilaktyka raka w dużej mierze polega na prowadzeniu zdrowego trybu życia oraz przeprowadzaniu regularnych badań (zwłaszcza po przekroczeniu pewnego wieku).…

Nowotwory

Białaczka

Podobnie jak w wypadku innych chorób nowotworowych nie możemy mówić o jednym rodzaju białaczki. Nowotwory te różnią się bowiem między…

Oddawanie szpiku

Szpik kostny stanowi swoistą „fabrykę” komórek krwi. Wytwarza on zarówno krwinki czerwone (erytrocyty) – transportujące tlen do komórek ciała, białe…