Nowotwory

komórki

Nowotwory stanowią grupę chorób, w których komórki własne organizmu ulegają mutacji oraz w sposób niekontrolowany się dzielą. Pojęcia nowotworu oraz raka nie są tożsame.

Choć każdy rak jest nowotworem, to nie każdy nowotwór jest rakiem. Nowotwory różnicować można m.in. ze względu na tkanki, z których wywodzą się tworzące je komórki (czynnikiem dystynktywnym są organy, z którego te komórki się wywodzą). Określenie „rak” odnosi się do nowotworów złośliwych wywodzących się z tkanek nabłonkowych oraz gruczołowych. Występują również nowotwory niezłośliwe – wzrastające w formie zbitej, nie dające przerzutów, oraz nie zakorzenione głęboko.

Nowotwory łagodne są tworzone z komórek zróżnicowanych i dojrzałych, o budowie niewiele odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek. Niezłośliwa postać nowotworu wzrasta powoli, a po jej usunięciu nie występuje remisja (dzięki czemu wyleczalność tego typu schorzenia wynosi 100%). Nowotwór niezłośliwy musi być leczony ze względu na wpływ, jaki dana zmiana może wywierać na organizm (mogą pojawić się m.in. nadmierna produkcja hormonów, występowanie krwawienia z guza, zamknięcie światła naczynia krwionośnego czy ucisk nerwu itd.).

nowotwory złośliweNowotwory złośliwe – są najczęściej guzami utworzonymi z komórek o niskim zróżnicowaniu. Komórki te mają odmienną budowę niż tkanki prawidłowe, wzrastają szybko i rozprzestrzeniają się także na sąsiednie tkanki (wrastając w przestrzenie międzykomórkowe i upośledzając ich funkcje). Nowotwory złośliwe dają przerzuty, poprzez naciekanie na naczynia krwionośne i limfatyczne (które to przenoszą komórki nowotworowe i prowadzą do powstawania wtórnych ognisk choroby). Należy podkreślić, że ryzyka przerzutów różnią się w zależności od rodzajów raka.

Innym rodzajem zmian są nowotwory półzłośliwe – czyli o złośliwości miejscowej. Charakteryzuje je potencjalna zdolność do naciekania, nawrotów i wszczepiania się w sąsiednie tkanki. Jednakże praktycznie nie dają one przerzutów, choć potencjał ten może się ujawniać w miarę przebiegu leczenia. Ten typ nowotworów wymaga szczególnie uważnego leczenia.

PODZIEL SIĘ: